www.sporen-met-rob.nl

(Deutsche Bundesbahn)

Duisburg-Wedau, 26-07-1975

Precies een maand eerder was ik ook al in het Bahnbetriebswerk van Duisburg-Wedau geweest, ik had er toen wel wat aardige foto's gemaakt. Niet dat het Bw. van zichzelf zulke interessante stoomloks had, er waren alleen locs van de serie 050-053 en soms een loc serie 044 van een ander Bw. te vinden, maar het geheel met de watertoren en het immense rangeerterrein nodigden uit om het nogmaals te bezoeken, deze keer samen met vriend Jan. Dit keer deden we de rit per auto, zodoende hadden we de gelegenheid om ng 2 Bahnbetriebswerken te bezoeken die dag. Vlak voor we het Bw. bereikt hadden keken we even bij het 'heuvelen'. Daarna was vooral het Bahnbetriebswerk de fotoplek.

Foto (Rob van der Rest) De 'heuvellok' was hier een V60, in dit geval de 261 809-8 die de wagens over de heuvel duwt.  Duisburg-Wedau Rbf. 26-07-1975.

Eenmaal in het Bw. aangekomen konden we gelijk met fotograferen beginnen om daarna een blik te gaan werpen op alle andere aanwezige machines serie 050-053. Tot onze schrik troffen we echter een groot aantal 'koud' staande machines, dat beloofde niet veel goeds, maar dat viel mee. Zveel stoomlocs had ik er een maand eerder niet gezien.

   

Foto's (Rob van der Rest) Links: De opvolger van de stoomtractie staat in de achtergrond, terwijl de 052 508-9 de draaischijf oprolt wacht voor de locloods de 216 029-9 op zijn volgende inzet, in de achtergrond rechts op de foto zien we het hersporingsrijtuig van het Bw. Rechts: De loc wordt gedraaid.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

Foto (Rob van der Rest) 4 verschillende loctypen op n foto, dat was wel een toeval. De 052 508-9 wacht tot verder gereden kan worden richting goederenstation. Erst echter moeten er een aantal locs verdwijnen voordat dit kan gebeuren. Een e-loc van de serie 140 vertrekt met in opzending dieselloc 290 036-3. Achter de 052 508-9 bevind zich de 216 029-9 en in de locloods zien we de kuiptender (Wannentender) van de 053 075-8 die zich thans in het bezit bevind van de DGEG in het spoorwegmuseum van Bochum-Dahlhausen.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

Verder lopend komen we de nodige 'koud' staande machines tegen, een grote K op de buffer maakt dit duidelijk. Het lijkt of al deze machines ook niet meer in bedrijf komen maar niets is minder waar. Op 30-06-1975 waren veel van deze locs overgekomen van andere Bahnbetriebswerken waar ze overbodig waren, vandaar de 'koude' toestand. Maar... men had deze machines ook niet allemaal direct nodig in Duisburg-Wedau.

Foto's (Rob van der Rest) Boven: De 052 884-4 was overgekomen op 30-06-1975 van het Bw. Hamm. De machine bleef in dienst bij Duisburg-Wedau tot 23-02-1976 waarna deze definitief uit dienst ging. Onder: De 050 753-3 was al op 09-06-1975 vanuit het Bw. Oberhausen Osterfeld Sd gekomen en ging al op 01-10-1975 terzijde.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

     

Foto's (Rob van der Rest) Ng 2 koud staande locs, links de op 09-06-1975 vanuit Oberhausen Osterfeld Sd gekomen 051 227-7 (de loc had ik al eens in juni 1969 in Oberhausen gefotografeerd). Deze ging op 25-09-1975 terzijde. De rechts staande loc, de 051 050-3, kwam ook op 30-06-1975 vanuit Bw. Hamm naar Duisburg-Wedau. Deze ging op 15-01-1976 uit dienst.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

Foto (Rob van der Rest) Er werd natuurlijk ook nog wel gereden, vanuit het goederenstation komt de 050 885-3 voorbij richting slakkenkuil en het nemen van water en kolen.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

Foto (Rob van der Rest) Ik trof nog meer machines waarbij ik me afvroeg of deze nog wel direct bedrijfsklaar waren, maar na goed kijken, er was nauwelijks stoom zichtbaar op deze warme dag, kon je toch het kleine vuurtje in de vuurkist zien. De 050 078-7, 052 907-3, 050 003-3 en een door mij niet genoteerde machine wachten op de volgende inzet.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

    

Inmiddels was ik naar de plek waar de machines verzorgd werden gelopen.

Foto (Rob van der Rest) De 050 885-3 is gereed en vertrekt richting de locloods. Daarachter had zich echter een loc serie 44 gemeld, in ieder geval een machine die niet tot het Bw. Duisburg-Wedau behoorde.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

Foto (Rob van der Rest) Dit was wel een mooie verrassing, de 044 208-7 van Bw. Gelsenkirchen-Bismarck. Zo te zien werd de slakkenkuil goed benut met al de kolengestookte locs die je hier vond. De machine ziet er nog goed uit maar zal toch al op 03-10-1975 terzijde gaan en op 22-12-1975 voor sloop worden vrijgegeven. De loc heeft er dan 35 jaar opzitten want zei werd in 1940 bij Krupp in Essen gebouwd.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

Foto (Rob van der Rest) Een stemmingsplaatje mag hier niet ontbreken, leuk als de zon schijnt maar als het regent ziet het er wat minder florissant uit.   Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

Foto (Rob van der Rest) Zo te zien wordt de 044 208-7 met veel plezier verzorgd. Water is natuurlijk essentieel bij een stoomloc, verder staat alles voor het uitslakken van de rookkast keurig netjes en schoon bij het daarvoor bestemde rek.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

We maakten daarna nog een kleine rondgang door het Bw. om alle aanwezige machines te fotograferen.

    

Foto's (Rob van der Rest) Links boven: 050 651-9 en rechts boven: 051 582-5.

Links onder: 051 529-6 en rechts onder: 050 397-9, allen bedrijfsvaardige locs.  Bw.Duisburg-Wedau 26-07-1975.

     

   Foto (Rob van der Rest) Bij het verlaten van Duisburg-Wedau nog een toevalsplaatje van de voorbij rijdende 053 104-6 met kuiptender.  Duisburg-Wedau Gbf. 26-07-1975.